Wybierz kwotę pożyczki: 500 - 1000zł

Regulamin pożyczki na 61 dni

Kwota pożyczki: 1000
Kwota do spłaty:
Prowizja: 10
Rata 1:
Spłata 1 raty:
Odsetki:
RRSO: 739,20%
Termin spłaty:
Rata 2:
Spłata 2 raty:
Kwota do spłaty:

Pytania i odpowiedzi


Udzielamy pożyczek osobom, które:
 • podpiszą z nami umowę,
 • są w wieku od 18 do 75 lat,
 • posiadają aktywny Profil Klienta na stronie internetowej www.mildum.pl,
 • są obywatelami Polski bądź są zameldowane w Polsce,
 • posiadają swój rachunek bankowy (w polskim oddziale),
 • posiadają aktywny numer telefonu komórkowego i ważny dowód osobisty,
 • w momencie wnioskowania o kolejną pożyczkę nie posiadają aktywnej pożyczki z MILDUM bądź nie posiadają zaległości na rzecz MILDUM,
 • posiadają pozytywną ocenę zdolności kredytowej,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Na stronie głównej www.mildum.pl po lewej stronie znajdują się suwaki. Skorzystaj z nich wybierając potrzebną kwotę. Następnie kliknij przycisk „weź pożyczkę”, zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem rejestracyjnym – wypełnij go podając swoje dane oraz kod, który otrzymasz na podany przy rejestracji numer telefonu. Do zakończenia rejestracji wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto poprzez system kontomatik po uprzednim udostępnieniu tej opcji przez administratora. 

Musisz wejść na stronę internetową www. mildum.pl, kliknąć przycisk „Logowanie” (przycisk znajduje się w prawym górnym rogu). Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania, wpisz aktualne hasło oraz adres mail, a później kliknij przycisk „Zaloguj”.

Logując się na swoje konto umożliwiasz Nam weryfikację swoich danych. W ten sposób szybciej zostanie rozpatrzony Twój wniosek o pożyczkę.

 

Promocja pierwszej pożyczki na 61 dni oznacza, że jeżeli zarejestrujesz się u Nas po raz pierwszy i zawnioskujesz o pierwszą pożyczkę to masz możliwość spłaty pożyczonej kwoty bez kosztów i opłat. Wystarczy, że oddasz pożyczkę w terminie 30 dni od udzielenia, a nie poniesiesz żadnych kosztów. Jeśli jednak nie zdołasz spłacić pożyczki w w/w terminie, spłata rozkłada się na dwie równe raty i do udzielonej kwoty doliczana jest prowizja. 
 
WAŻNE! Promocja pierwszej pożyczki na 61 dni dotyczy tylko pożyczek online.

Każdorazowo przy ubieganiu się o pożyczkę zostaniesz powiadomiony SMS-em i e-mailem o podjętej decyzji. Dlatego tak ważne jest byś miał aktywny telefon komórkowy i skrzynkę pocztową. W razie zmiany numeru telefonu bądź adresu e-mail na bieżąco aktualizuj swoje dane w Strefie Klienta. 

Twój czas jest niezwykle cenny, a my go szanujemy. Dlatego poinformujemy Cię o podjętej decyzji najszybciej jak możemy. W przypadku gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, pieniądze otrzymasz w ciągu kilkunastu minut na konto bankowe podane podczas rejestracji na stornie www.mildum.pl.

W MILDUM oraz MILDUM FINANSE nie można mieć kilku aktywnych pożyczek w tym samym czasie oraz nie można ubiegać się o dodatkowe kwoty w ramach istniejącej pożyczki. 
 
Dopiero po całkowitej spłacie pierwszej pożyczki, można ubiegać się o kolejną. 
Wnioskując o:
 • pierwszą pożyczkę możesz otrzymać kwotę od 500 do 1000 zł,
 • kolejną pożyczkę możesz otrzymać kwotę od 100 do 1500 zł.
 
W MILDUM oraz MILDUM FINANSE istnieje również możliwość udzielenia pożyczki ratalnej na kwotę od 500  do 2000 zł w ratach od 2 do 3 (dla stałych klientów).
 
PAMIĘTAJ! Wielkość udzielonej kwoty jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej klienta.
 
 

 

Istnieje możliwość zaktualizowania swoich danych, pod warunkiem, że nie posiadasz aktywnej pożyczki w MILDUM.
 
Wystarczy, że zalogujesz się na swój profil na stronie www.mildum.pl, w prawym górnym rogu klikniesz przycisk „Moje konto”, następnie ponownie klikniesz „Moje konto” . Z widocznych opcji wybierz „Edycja danych”. W okienku „Treść wiadomości” musisz napisać jakie dane chcesz zmienić. Później wystarczy poczekać na wiadomość od administratora.

By zwrócić Nam pożyczkę musisz zalogować się na stronie www.mildum.pl , w prawym górnym rogu kliknąć „Moje konto”. Na stronie pojawią się Twoje wszystkie wnioski, przy pożyczce aktywnej, po prawej stronie w kolumnie „Akcja” widnieje przycisk „Spłać pożyczkę”. Po kliknięciu na wspomniany przycisk zostaniesz przekierowany na stronę z danymi do przelewu. Później wystarczy dokonać tylko przelewu pieniędzy.

Możemy odrzucić Twój wniosek o pożyczkę, jeżeli:
 
 • nie jesteś obywatelem Polski bądź nie masz meldunku na terytorium Polski,
 • jesteś w wieku poniżej 18 lat bądź powyżej 75 lat,
 • w momencie wnioskowania o kolejną pożyczkę posiadasz u nas aktywną pożyczkę,
 • nie posiadasz zdolności kredytowej,
 • w Twoim formularzu rejestracyjnym wystąpiły błędy,
 • nie posiadasz aktywnego numeru telefonu komórkowego bądź adresu mailowego,
 • odmówisz zaakceptowania naszego regulaminu,
 • nie posiadasz rachunku bankowego,
 • w ostatnich 30 dniach dokonano znacznej ilości zapytań w bazie BIG InfoMonitor dotyczących Twojej osoby,
 • prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne ( sądowe bądź administracyjne )

 

 

 

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przed terminem wskazanym na profilu i Umowie Pożyczki.   

W takim przypadku gdybyśmy do 1 godziny nie poinformowali Cię o podjętej decyzji w sprawie udzielonej pożyczki lub aktywacji konta bądź nie przelali wnioskowanych pieniędzy, prosimy byś się z Nami skontaktował:
 
 
Tel. 801 801 110,
 

Tak, w MILDUM udzielamy pożyczek bez poręczycieli.

Możesz przedłużyć pożyczkę w MILDUM. Wystarczy, że zalogujesz się na swój profil. W „Moim koncie”  pojawią się Twoje wszystkie wnioski, przy pożyczce aktywnej, po prawej stronie w kolumnie „Akcja” widnieje przycisk „Przedłuż spłatę”. Po kliknięciu na wspomniany przycisk zostaniesz przekierowany na stronę z informacją jak przedłużyć spłatę pożyczki. 
 
Spłatę pożyczki możesz przedłużyć o 7, 15 lub 30 dni.
 
 Później wystarczy dokonać tylko przelewu pieniędzy.
 
Przedłużenie terminy spłaty pożyczki nie dotyczy pożyczek ratalnych.
 
WAŻNE! Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z Pożyczkodawców współpracujących z mildum.pl na warunkach określonych przez tego Pożyczkodawcę.

Tak. Istnieje możliwość otrzymania pożyczki pod warunkiem, że nie posiadasz żadnych opóźnień w spłacaniu zobowiązań bądź nie jesteś wpisany do rejestru dłużników.

Tak, możesz się ubiegać o zwrot kosztów. W MILDUM oraz MILDUM FINANSE zwrócimy Ci koszty po uprzednim przysłaniu do Nas maila z prośbą o zwrot nadpłaty oraz  z podaniem numeru umowy i numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania pożyczki w przypadku gdy:

- podczs rejestracji na stronie www.mildum.pl wybierzesz opcję weryfikacji Swojej tożsamości poprzez wykonanie opłaty na kwotę 0.01 zł, 

- starasz się o pożyczkę z dojazdem doradcy,

 

     1. Umowa o pracę 

 • Dowód osobisty (skan lub zdjęcie)
 • Wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy
 • Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość otrzymywanych dochodów za ostatnie 3 miesiące (jeśli pensja nie wpływa na konto)

     2. Umowa zlecenie / Umowa o dzieło 

 • Dowód osobisty (skan lub zdjęcie)
 • umowy  zlecenia zawarte na wykonanie usług z ostatnich 3 miesięcy (z umową bieżącą włącznie) 
 • wyciągi z konta potwierdzające dochód za 3 miesiące
 • Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość otrzymywanych dochodów za ostatnie 3 miesiące (jeśli pensja nie wpływa na konto)

     3. Emerytura

 • Dowód osobisty (skan lub zdjęcie)
 • legitymacja emeryta 
 • ostatnia waloryzacja 
 • ostatni odcinek emerytury 
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ świadczenia

     4. Renta 

 • Dowód osobisty (skan lub zdjęcie)
 • legitymacja rencisty
 • ostatnia waloryzacja 
 • ostatni odcinek renty 
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ świadczenia

     5. Działalność gospodarcza

 • Dowód osobisty (skan lub zdjęcie)
 • Wydruk ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/  potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • dowody wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego za ostatnie 3 miesiące (dokument lub wyciąg z konta) 

W MILDUM nie udzielamy pożyczek jednocześnie kilku członkom rodziny. 

Po dokonaniu spłaty pożyczki przez pierwszego członka rodziny, druga osoba może starać się o otrzymanie pożyczki.

Klient w danym miesiącu może zaciągnąć do dwóch pożyczek 

 

 

Współpracujemy z najlepszymi

Certyfikat bezpieczeństwa

Twoje dane są chronione dzięki certyfikatowi bezpieczeństwa. Strona mildum.pl jest w odpowiedni sposób szyfrowana.

Infolinia: 801 801 110

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od 8:00 do 16:00 w dni robocze

Pożyczek udziela MILDUM FINANSE Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 37 lok. 2 , 09-500 Gostynin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000625778, NIP: 9710724077, REGON: 364828889, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych. Administratorem danych osobowych jest MILDUM FINANSE Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 37 lok. 2 piętro I 09-500 Gostynin.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej

Minimalny okres spłaty pożyczki wynosi 61 dni, maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi również 61 dni.

Maksymalne RRSO wynosi 739.2% i jest takie same dla każdej kwoty pożyczki na okres 61 dni.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki na 61 dni: całkowita kwota pożyczki 500 PLN; czas obowiązywania umowy 61 dni; kwota odsetek 6,26 PLN ; opłata przygotowawcza 118,50 PLN; opłata administracyjna 25,00 PLN ; całkowita kwota do zapłaty 649,76 PLN (płatna w 2 miesięcznych równych ratach w kwocie 324,88 PLN); RRSO 739,2% (stan na dzień 01.08.2018r.).

Dodatkowe opłaty mogą być naliczone wyłącznie w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki. Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskującego.

MILDUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje z serwisem płatniczym Przelewy24 należącym do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane z Klientami. PayPro S.A. wpisana jest do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Przelewy24 określa regulamin świadczenia usług przez PayPro S.A., który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.przelewy24.pl/regulamin

Promocja "Pierwsza pożyczka na 61 dni": W przypadku dokonania przez pożyczkobiorcę spłaty całkowitej kwoty do zapłaty w trzydziestym dniu liczonym od dnia zawarcia umowy pożyczki na 61 dni pożyczkobiorca oddaje kwotę wypłaconą przez pożyczkodawcę w dniu podpisania umowy , bez kosztów które zostały doliczone przy zawarciu umowy pożyczki na 61 dni. Pożyczka jest płatna w 2 równych ratach. Szczegóły i warunki Promocji znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zarejestrowanych na stronie www.mildum.pl.